Opleidingsaanbod 2015

Naast onze diverse opleidingen op maat, biedt WIVO ook opleidingen in open aanbod aan. Ontdek hier ons volledig vormingsaanbod of bekijk alle opleidingen in PDF-bundel.

Publicaties WIVO

Nieuwe werkmap doelmatig werken met ons team! Bekijk hier al onze publicaties.

E-zine WIVO

Schrijf u hier in op onze maandelijkse nieuwsbrief! Benieuwd naar de inhoud? Lees hier de meest recente e-zine. Nieuwsgierig naar de vorige edities? Bekijk deze hier.


Jobs in de kijker

Uiterste kandidatuurstelling: 12/04/2015

Meer...
Uiterste kandidatuurstelling: 12/04/2015

Meer...
Uiterste kandidatuurstelling: 12/04/2015

Meer...
Uiterste kandidatuurstelling: 12/04/2015

Meer...
Uiterste kandidatuurstelling: 12/04/2015

Meer...
Uiterste kandidatuurstelling: 31/03/2015

Meer...
Uiterste kandidatuurstelling: 31/03/2015

Meer...
Uiterste kandidatuurstelling: 31/03/2015

Meer...
Uiterste kandidatuurstelling: 27/03/2015

Meer...


Coaching Consulting Consulting Consulting Consulting

WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen.

 

Ontdek hier waarin wij geloven, wat wij doen en hoe wij werken.

Wilt u ook graag het beste uit uw mensen halen? Neem dan zeker even contact met ons op.

WIVO verbindt: in-house groeitraject voor leidinggevenden

De vele veranderingen binnen de openbare besturen, maken de rol van de leidinggevende steeds crucialer. Uit verschillende hoeken krijgen we de vraag om met de leidinggevenden een traject van visie op leidinggeven en groei af te leggen. WIVO is uw partner bij: het ontwikkelen of uitklaren van de visie op leidinggeven binnen de organisatie en een doorvertaling hiervan naar enkele leidinggevende kerncompetenties; de screening van de leidinggevenden op deze kerncompetenties, bijvoorbeeld aan de hand van een development center en bijhorend coaching gesprek; een op maat training van de leidinggevenden rond de leidinggevende kerncompetenties; opvolging van de ontwikkeling van de leidinggevenden aan de hand van intervisie of individuele coaching. Voor meer informatie kan je terecht bij brigitte.denolf@wivo.be

WIVO ondersteunt: begeleiding van uw intervisiegroepen

Steeds vaker ervaren organisaties de nood om intervisie binnen de eigen organisatie op te zetten. Peters en meters die nieuwkomers begeleiden wisselen ervaring uit, leidinggevenden stemmen af rond de evaluatieprocedure, maatschappelijk werkers stemmen werkwijzen af, bibliothecarissen groeien samen in hun rol… WIVO heeft een ruime ervaring in het begeleiden van intervisiegroepen. Naast onze eigen groepen zetten we deze knowhow graag in de lokale besturen in. We ondersteunen collega’s om tijdens de bijeenkomsten hun deskundigheid te verhogen door uitwisseling, vraagstelling en advisering. Ervaringen van anderen helpen vanuit een andere invalshoek naar een vraagstuk of probleem te kijken. De begeleider structureert het proces, biedt creatieve werkvormen aan en stimuleert het stellen van vragen. Interesse in de opstart of verdere begeleiding van intervisiegroepen in de eigen organisatie? Neem dan contact op met nele.hermie@wivo.be, 0495 54 74 40.

Begeleidingstraject vanuit lean-methodiek: een efficiënte en effectieve inrichting van de dienstverlening

“We moeten meer doen met minder.” Een realiteit die voor vele diensten en afdelingen een zware werkdruk en werklast met zich meebrengt. Medewerkers worden overbevraagd en hebben geen ruimte om er extra taken bij te nemen, met als gevolg dat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk komt te staan. Daarnaast is het risico op het uitvallen van medewerkers, de belangrijkste schakels in de dienstverlening, groot en nefast voor de dienstverlening naar de burger toe. Het op zoek gaan naar oplossingen is dan ook een absolute must om de huidige en toekomstige uitdaging voor openbare besturen een hoofd te kunnen bieden. Lees hoe WIVO u kan ondersteunen om “meer te kunnen doen met minder” via een proces van co-creatie.

WIVO adviseert: conceptnota integratie gemeente en OCMW

De conceptnota integratie gemeente en OCMW laat geen enkel lokaal bestuur onberoerd. De overduidelijke veranderingsrichting die gekozen wordt, zal dan ook heel ingrijpend zijn. In 2015 en 2016 zal er op zowel Vlaams en federaal niveau gewerkt worden aan de nodige wettelijke aanpassingen. In 2017 en 2018 moet elk bestuur het organisatorisch integratietraject aanvatten. Ondanks het “onder voorbehoud zijn” van de conceptnota is het signaal naar de lokale overheid duidelijk. De dialoog rond de integratie kan niet uitgesteld worden en het is belangrijk om nu al het pad te effenen. Dit zijn echter geen eenvoudige gesprekken, want de belangen zijn divers: politieke belangen, belangen van klanten, belangen van medewerkers, individuele belangen. Bij WIVO beseffen we ten volle de gevoeligheid en complexiteit van deze verandering. Wij willen dan ook onze jarenlange opgebouwde knowhow inzetten om de dialoog bij de lokale besturen te ondersteunen: onze kennis over de inhoudelijke werking van de lokale besturen, onze vaardigheid rond procesmatige begeleiding van de besluitvorming, overleg en bemiddeling. Wie een laagdrempelige ondersteuning op maat en op afroep wenst, of een externe, neutrale blik wil inschakelen om het besluitvormingsproces te ondersteunen, kan voor meer informatie terecht bij nele.hermie@wivo.be, 0495 54 74 40.

Volg WIVO.be op LinkedIn

Volg ons op WIVO.be en blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes zoals: trends in HRM of organisatiemanagement, inspirerende projecten en opleidingen, nieuwe inzichten, trends binnen onze dienstverlening,...

De toegevoegde waarde van Lean-denken in de openbare sector.

Wat is lean-denken eigenlijk en is dit wel mogelijk binnen de openbare sector? Ontdek er alles over in het volgende artikel. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij dimitri.decock@wivo.be.